Operator stația de epurare

Obiectivul postului: Respectă și urmează toate procedurile și instrucțiunile de lucru, instrucțiunile de control, instrucțiunile de operare ale stației de epurare pentru tratarea apelor uzate, cele specifice activității de prevenire a situațiilor de urgență și cele de curățenie perimetrală. 

 

Ce vei face:

Operator stația de epurare:

Asigură funcționarea tuturor echipamentelor din cadrul stației de epurare;

Efectuează operațiile de tratare a apelor uzate;

Exploatează instalația de tratare a apelor uzate la parametrii ceruți si urmărește permanent caracteristicile apei care se epurează si a nămolului care se prelucrează pe tot fluxul tehnologic;

Este responsabil pentru aplicarea corectă a procedeului de tratare a apelor uzate; 

Specialist in prevenire 

Planifică activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă prin întocmirea graficului de control;

Stabileşte măsurile de prevenire la locurile de muncă;

Acordă asistenţă tehnică de specialitate şefilor sectoarelor de activitate şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite potrivit prevederilor legale, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare;

Informează şeful serviciului imediat după ce a constatat nereguli grave sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;

Urmăreşte repararea sau înlocuirea instalaţiilor, echipamentelor şi mijloacelor de stingere a incendiilor defecte;

Efectuează controale în obiectiv pentru constatarea unor potenţiale noi stări de pericol şi adoptă măsuri pentru rezolvarea lor operativă; 

Activitati administrative

Asigură întreținerea spatiilor verzi, drumurile, zonelor de depozitare deșeuri și a rigolelor din jurul fabricii atât pe timp de vara cat și pe timp de iarnă: tuns iarba, păstrarea rigolelor curate, curățarea drumurilor de zăpadă și a cailor de acces în fabrică, etc. 

 

Ce căutăm:

Studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat (obligatoriu).

Disponibilitate pentru lucru in ture de 24/72, inclusiv in weekend si sarbatori legale (obligatoriu).

Permis de conducere cat. B (obligatoriu).

Abilitati de comunicare si lucru in echipa foarte bune.

Disciplina in realizarea si finalizarea sarcinilor de lucru.

Atentie la detalii, gandire si planificare inainte de actionare.

 

Ce oferim:

Loc de muncă stabil, într-o companie solidă din punct de vedere financiar.

Condiții și instrumente de lucru moderne.

Participarea la cursuri de formare și dezvoltare (operator stația de epurare/specialist în prevenire).

Participarea la proiecte complexe şi provocatoare, legate de industria în care activăm şi satisfacţia unei munci interesante, care te va dezvolta constant.

Implicarea în proiecte de responsabilitate socială legate de educație, sănătate și protecția mediului.

Pachet salarial atractiv (include tichete de masa, asigurare medicala privata, bonusuri, contribuție la pensie facultativă, plata orelor suplimentare).

Persoanele interesate pot trimite un cv actualizat pe adresa de e-mail [email protected] , menționând poziția pentru care aplică. Toate aplicațiile sunt confidențiale. Vom contacta doar candidații potriviți.