Sustenabilitate în afacerea noastră

Suntem preocupați nu doar de evoluția din prezent, ci și de consecințele acțiunilor noastre pe termen lung asupra societății și a mediului. De aceea investim într-un management performant al resurselor și avem grijă să acordăm atenție sporită oamenilor din echipele noastre.

Aplicăm cerințele standardelor de performanță socială și de protecție a mediului și a principiilor de transparență

  • Încurajăm stabilirea unui echilibru între viața profesională și cea privată;
  • Integrăm proiectele de dezvoltare durabilă în planificarea programelor de dezvoltare a competențelor;
  • Ne asumăm o responsabilitate socială activă, derulăm programe în beneficiul angajaților prin teambuilding-uri, premii, competiții sportive și organizarea de seminarii despre o viață echilibrată.

Prin implementarea și integrarea echilibrată a aspectelor economice, sociale și de mediu înconjurător reducem consumul de resurse naturale (energie, apă, alte resurse)

  • Optimizăm continuu reducerea gramajului cartonului ondulat și minimizăm consumul de hârtie și pierderile;
  • Îmbunătățim eficiența energetică prin adoptarea de măsuri de economisire și utilizarea eficientă a energiei;
  • Minimizăm consumul propriu de apă necesară proceselor de producție, prin colectarea apei pluviale, reutilizarea apelor uzate și prin utilizarea responsabilă și eficientă a surselor de apă;
  • Contribuim la salvarea pădurilor prin achiziționarea hârtiei certificate FSC provenită din exploatări forestiere responsabile;
  • Ambalajele din carton ondulat sunt 100% reciclabile, bazate pe surse regenerabile și biodegradabile. Analiza ciclului de viață făcută de FEFCO a demonstrat că în ultimii 30 de ani, cartonul ondulat este cel mai responsabil material, o sursă de inspirație pentru toate celelalte materiale;
  • Ambalajele din carton ondulat previn contaminarea și degradarea produselor din interior, care prin folosirea altor tipuri de ambalaje pot transforma produsele proaspete în rebuturi;
  • Susținem Obiectivele Națiunilor Unite de Dezvoltare Sustenabilă pentru anul 2030 de a reduce la jumătate risipa de mâncare și de a reduce pierderile de produse alimentare pe lanțul logistic.

Avem un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate în activitatea proprie pe care îl urmărim cu strictețe și pe care-l puteți vedea dând click pe documentul de mai jos.

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer