Reciclare

Credem că procesul de reciclare este unul extrem de important, atât pentru generaţiile din prezent, cât şi pentru cele viitoare. De aceea îl tratăm cu maximă responsabilitate prin implementarea unui sistem de management eficient al deșeurilor.

Obiectivele noastre în materie de reciclare:

  • protejarea sănătăţii umane
  • protejarea mediului înconjurător
  • conservarea resurselor naturale

Grupul Rossmann este cel mai mare reciclator de hârtie din România.

Ambro SA a reciclat în 2016 o cantitate de 132 477 tone de maculatură, adică peste 35% din total maculatură reciclată în România.

Alte materiale pe care le reciclăm

AMBALAJELE DIN LEMN

Paleții de lemn folosiți în cadrul Grupului Rossmann pentru transportul produselor finite către client se utilizează de 2-3 ori, deșeul rezultat după uzură fiind transformat în material caloric. Valorificarea deșeurilor de lemn ca material caloric duce la salvarea pădurilor și la economii în consumul altor materiale drept combustibil.

APELE UZATE EPURATE

Apele uzate industriale pot fi privite ca deşeuri reciclabile datorită caracteristicilor de a fi epurate/preepurate în instalaţii special amenajate şi redate în mediul înconjurător purificate de substanţele cu care au fost încărcate în timpul procesului industrial. Rossmann România aplică procese industrial complexe de recirculare a apelor în sistem închis.

DEŞEURILE METALICE

În procesele de prelucrare, precum şi în cele de utilizare a produselor în care sunt încorporate, metalele nu îşi schimbă semnificativ proprietăţile fizico-chimice, putând face obiectul unor cicluri nelimitate de revenire în circuitul economic. 

Rossmann România reciclează deșeurile metalice, astfel sunt economisite resursele naturale, energia electrică, munca depusă în extracția și prelucrarea primară a minereurilor, implicând și emisii poluante mult mai reduse cantitativ.

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer