ANUNŢ PRIVIND FINALIZARE PROIECT – AMBRO S.A. SUCEAVA

21.07.2021

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava  prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă”

ANUNŢ PRIVIND FINALIZARE PROIECT – AMBRO S.A. SUCEAVA

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24 a derulat  începând cu data de 01.08.2018, proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la nivelul companiei AMBRO SA prin reducerea consumului de energie (implicit reducerea consumului de resurse energetice primare) și reducerea emisiilor de carbon prin achiziționarea, instalarea și utilizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență.

Rezultatul constă în achiziționarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență energetică cu turbină cu gaze și cazan recuperator de abur fără ardere suplimentară, în limita a maximum 8 MWe și 19,99 MWt input combustibil, cu respectarea restricțiilor impuse de Ghidul solicitantului. Un alt rezultat obținut ca urmare a realizării proiectului constă în construcția celor 2 corpuri de clădire care adăpostesc toate componentele unității de cogenerare.

Valoarea totală a proiectului este de 52.860.138,26 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 19.851.825,49 lei, respectiv 16.874.051,67 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 2.977.773,82 lei din bugetul național.

Implementarea proiectului a demarat pe data de 1 august 2018 și se finalizează în data de 31 iulie 2021.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Banu Mihai
Funcţie: Manager Proiect
Tel. 0230.205.000, Fax: 0230.205.205, mobil: 0744.699.704

e-mail: [email protected]