Anunț prelungire durată contract de finanțare nr. 194

  

                                                                                                                      18.12.2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

ANUNŢ PRELUNGIRE DURATA CONTRACT DE FINANTARE NR. 194 din 31.07.2018

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6, în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management. 

Apariția și răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), declarată ca pandemie de la data de 11.03.2020 de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), evoluția ulterioară și situația actuală din țara noastră și la nivel mondial, incertitudinile legate de durata situației epidemiologice și de întinderea crizei sanitare și a efectelor economice negative determinate de aceasta, măsurile drastice de restricționare a deplasărilor, pentru a limita propagarea pandemiei de COVID-19, au determinat unele întârzieri în activitățile finale ale proiectului, respectiv verificările finale (pre-comissioning), probe și punerea în funcțiune ale instalațiilor și, implicit, realizarea testelor finale de performanță, activitati ce nu pot fi efectuate decât cu personal calificat și specializat în aceste echipamente. 

Avand in vedere impredictibilitatea situației actuale creată de efectele și evoluția coronavirusului SARS-CoV-2, precum și restricțiile deja introduse de statul român privind carantinarea persoanelor care călătoresc din statele înscrise în lista ce se publică, ce se actualizează săptămânal de către autoritățile române, a fost necesara reprogramarea activităților rămase de realizat în cadrul Proiectului, pentru asigurarea finalizării în cele mai bune condiții a etapelor rămase, cu prelungirea subsecventă a perioadei de execuției a Contractului de Finanțare. 

Prin Actul adițional nr. 2 din 16.12.2020, la Contractul de finanțare nr. 194 din 31.07.2018, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, a aprobat prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2021. 

  • Persoana de contact pentru Informatii suplimentare:

Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,
tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]