Tehnologia de fabricaţie a hârtiei

Materiile prime

Te-ai întrebat vreodată de ce procedee este nevoie pentru a obține o coală de hârtie sau o placă de carton?

O coală de hârtie sau carton este fabricată plecând de la fibre celulozice. Aceste fibre sunt extrase în principal din lemn sau hârtie şi carton reciclate.

 • Lemnul provine în principal din păduri, din răririle forestiere practicate, precum şi din reziduuri provenite de la fabricarea cherestelei, din tâmplărie, de la fabricarea mobilierului şi din construcţii.
 • Hârtia şi cartonul pentru reciclat (deşeuri de hârtie şi carton) au origini diverse: industria (din procesele de transformare suferite de hârtie sau carton, ambalajele industriale şi comerciale, ziare nevândute, produse de birou, etc) şi din uzul casnic (ziare vechi, ambalaje de uz casnic, etc).
 • În timpul fabricării hârtiei pot fi adăugate materiale auxiliare (materiale de umplere, aditivi …),  pentru a ajuta la îmbunătăţirea caracteristicilor hârtiei.

Fabricarea pastei de hârtie

Fabricarea pastei  implică separarea fibrelor celulozice din lemn  prin diferite procedee sau reciclarea deşeurilor de hârtie şi carton.

 • Pastele din  lemn sunt obţinute prin tratamente mecanice şi termice  (pastă mecanică  sau termomecanică), sau prin tratarea cu substanţe chimice (pastă chimică).
 • Pastă reciclată este obţinută prin defibrarea în apă a deşeurilor de hârtie şi carton, preparată într-un „hidrapulper”. Acest proces este de obicei completat prin operaţiuni de sortare-epurare a pastei obtinute şi/ sau de descernelizare.

Fabricarea benzii de hârtie

Înainte de a deveni o rolă de hârtie, pasta de hârtie parcurge un drum lung prin maşina de hârtie:

 • Zona sitelor de formare: pasta este depusă în jet pe sitele de formare. Sitele au o mişcare care facilitează formarea benzii de hârtie şi deshidratarea.
 • Zona preselor: aici banda de hârtie preluată pe un postav absorbant este comprimată între doi cilindri.
 • Zona de uscare: banda este uscată pe nişte cilindri care sunt încălziti la interior cu abur.
 • Tratarea la suprafaţă: suprafaţa foii este acoperită cu materiale (pigmenţi, coloranţi, etc) care îi îmbunătăţesc proprietăţile.
 • Calandru: aici suprafaţa hârtiei este uniformizată prin comprimare între valturi de oţel
 • Tratarea la suprafaţă cu pigmenţi minerali (cretare): banda de hârtie poate fi acoperită pe una sau pe ambele feţe cu un strat de pigmenţi minerali (caolin), pentru a îmbunătăţi imprimabilitatea hârtiei.
 • Bobinarea: banda de hârtie este înfăşurată în bobine.  Din bobine hârtia poate fi apoi tăiată în coli sau pot fi tăiate bobine mici.

Hârtia este gata pentru a fi livrată.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer