Anunț public privind decizia etapei de încadrare

          

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AMBRO SA Suceava, titular al proiectului ,, Montarea instalației de filtrare și tratare umeda a gazelor arse rezultate de la instalația de coincinerare a deseurilor” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul,, Montarea instalației de filtrare și tratare umeda a gazelor arse rezultate de la instalația de coincinerare a deseurilor” propus a fi amplasat in mun. Suceava, Calea Unirii, nr.24, jud. Suceava.

            Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistritei, nr.1A, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum și la urmatoarea adresa de internet http://www.apmsv.anpm.ro .

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.