ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАРТИЯ

СУРОВИНИ

Чудили ли сте се някога какви процеси са необходими за производството на опаковките, които виждате на рафтовете в магазините?

Хартията или велпапето се произвеждат от целулозни влакна. Тези влакна се извличат предимно от дърво или рециклирани хартия и картон.

 • Дървесината идва главно от гори, от практикуваните горски уредявания, както и от отпадъци, произхождащи от производството на дървен материал, дървени изделия, мебели и от строителство.
 • Хартията и картонът за рециклиране (отпадъци от хартия и картон) са с различен произход: промишлеността (от процесите на обработка на хартия или картон, промишлени и търговски опаковки, непродавани вестници, офис продукти и т.н.) и битовото потребление (стари вестници, опаковки и др.).
 • По време на производството на хартията могат да се добавят допълнителни материали (пълнители, добавки …),  за да се подобрят характеристиките на хартията.li>

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАРТИЕНАТА ПАСТА

Производството на пастата  включва отделяне на целулозните влакна от дървесината  чрез различни процеси или рециклирането на отпадъчна хартия и картон.

 • Дървесните пасти   се получават чрез механично и термично обработване  (механична  или термомеханична паста) или чрез химическо третиране (химическа паста).
 • Рециклираната паста се получава чрез смилане на хартиени и картонени отпадъци във вода, приготвено в “ hidrapulper „. Този процес обикновено се осъществява чрез операции по сортиране-пречистване на получената паста и/или обезмастиляване.

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

Преди да стане ролка хартия, хартиената паста изминава дълъг път през хартиената машина:

 • Зона на ситата за образуване: Пастата се излива на струя върху ситата за образуване. Ситата имат движение, което улеснява образуването на хартиената лента и дехидратацията.
 • Област на пресите: тук хартиената лента, поета върху абсорбиращо тяло се компресира между два цилиндъра.
 • Зона на сушене: лентата се изсушава върху цилиндри, които се нагряват от вътре с пара.
 • Повърхностна обработка: повърхността на листа е покрита с материали (пигменти, бои и др.), които подобряват нейните свойства.
 • Каландър: тук повърхността на хартията се уеднаквява чрез компресиране между стоманени ролки.
 • Повърхностно третиране с минерални пигменти (гланциране): хартиената лента може да бъде покрита от едната или от двете страни със слой минерални пигменти (каолин), за да се подобри печатаемостта върху хартията.
 • Бобуване: хартиената лента е увита на рулони. От рулоните хартията може да бъде нарязана на листове или могат да бъдат нарязани малки рулони.

Хартията е готова за доставка.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer