ПЕЧАТАНЕ

ФЛЕКСО ПЕЧАТ

Искате ли да извадите от анонимност продуктите си? Преобразете привидно баналната опаковка от велпапе чрез изкусни думи и ярки цветове. Ние ви обясняваме теорията и ви даваме най-добрите съвети, за да я приложите на практика.

Процедурата за печатане, използвана за опаковки от велпапе, се нарича флексо(графски) печат.

Това е ротационен процес на печатане, при който прехвърлянето на мастило на водна основа върху печатаната подложка се извършва чрез клише. Клишето е изработено от гъвкав материал (фотополимерни пластини) чрез химически процеси. Ето защо е дълготраен и може да отпечата до 1 милион копия.

По време на процеса много важни са елементите на печатната група: анилокс ролката, гумената ролка и скрепера, които са предназначени да контролират филма от мастило, като по този начин увеличават окончателното качество на печата.

Флексо печатът се препоръчва за големи производствени серии и се предпочита пред други печатни технологии поради ниската цена и краткото време на изпълнение. В миналото флексо печатът се е характеризирал с простота. Напоследък – благодарение на технологичния напредък, както в подготовката на мастилата, така и в производството на клишета, но и благодарение на печатащите машини – качеството на печата се е увеличило значително достигайки дори 120 LPI резолюции.

 

ОФСЕТ ПЕЧАТ

Тъй като искаме да отговорим на всички искания и изисквания на нашите клиенти, сключихме партньорство за производство на офсетови пресовани картонени опаковки.

Процесът на офсетовия печат включва прехвърлянето на течно мастило от типографската плоча върху междинна повърхност и след това върху крайната подложка (хартия, картон). Тази техника се основава на способността на типографските мастила да не се смесват с водата.

Предимствата на офсетовия печат се състоят във високото качество на печатните изображения (фини детайли), ниската цена на копие за средни и големи тиражи възможността за използване на специални цветове (spot, pantone, металически) и различни подложки за печат.

Изборът на метода за отпечатване трябва да отчита тиража, времето за изпълнение, цената и нуждата от използване на специални цветове.

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer