ЗА
НАС

Ние искаме да бъдем винаги най-добрите в областта. Ето защо предлагаме на нашите клиенти висококачествени хартии за велпапе и опаковки от велпапе. 

Имаме солидни етични ценности, изградени във времето, по които се ръководим и които ни помагат да спазваме с успех поетите от нас ангажименти:

 • Спазване на ангажименти
 • Добро
  съвестност
 • Добра
  воля
 • Здрав
  разум
 • Добро
  настроение

Ние силно вярваме в страстта и в нейната сила да ни осигури успеха. 

Тези ценности са ни помогнали да изпълним целитте си и мисията и са основата на нашата организационна култура.

Предаваме тези ценности на нашите служители с нашето поведение, с нашите принципи на управление и вътрешни норми, а на външно ниво с отношенията с нашите партньори.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer