ROMCARTON
AMBRO

Ако сте любопитни да разберете повече подробности за ROMCARTON SA СА и Амбро СА, сега имате възможност да се запознаете с историята им. И двете принадлежат към ROSSMANN Group.

ИСТОРИЯ НА ROMCARTON

 • Създава се  Предприятието за Велпапе и Опаковки в Букурещ.
 • ROSSMANN Group придобива предприятието за велпапе в Букурещ и става първият чуждестранен инвеститор в в този бизнес в Румъния. По този начин е създадена ROMCARTON SA.
 • ROMCARTON SA и ROSSMANN инвестират стратегически и купуват AMBRO SA Сучава, най-важният производител на хартия в Румъния.
 • ROMCARTON SA се премества в нов дом на място, което отговаря на всички изисквания за завод от XXI-ви век.

ИСТОРИЯ НА АМBRO

 • Създаване на Комбината за Целулоза и хартия Сучава

 • Пуска се в експлоатация първата модерна машина за хартия в Румъния, PM1, с капацитет от 60 000 тона/година

 • Пускат се в експлоатация втората и третата машина за хартия, PM2 с капацитет от 53 000 тона годишно, съответно PM3 c 30 000 тона годишно

 • Създава се SC AMBRO SA чрез поемане на цялото имущество на бившия Комбинат за Целулоза и Хартия Сучава

 • SC AMBRO SA Сучава се поема от ROSSMANN Group, който е закупил мажоритарния пакет акции, ставайки търговско частно дружество

 • Започва процеса за модернизация на завода

 • AMBRO SA спира производството на Kraft хартия и се преориентира към производството на рециклирана хартия: Testliner, Wellenstoff и Schrenz

 • Модернизация на заводите за хартия и велпапе чрез мащабен проект, финансиран от Европейски фондове

SC AMBRO SA Сучава е лидер в производството на хартия сърцевинна-подложка, използвана в производството на велпапе. Хартиите се доставят на компаниите, производители на велпапе в Румъния и в Европа, както в, така и извън рамките на ROSSMANN Group.

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer