ЛОГИСТИКА

Кога? На време!

Как? Оптимално!

Колко? Съгласно изискванията на клиентите!

Основната цел на нашата верига за доставки е да отговори на очакванията на клиентите при оптимални ценови условия.

Доставяме продуктите в поръчаното количество, отговаряме на желаните условия за доставка, на датата и договореното време, в безупречно състояние.

Доставката на суровини се извършва навреме и само след строга качествена проверка.

Ние имаме предимството да разполагаме със собствен завод за хартия, което ни дава гъвкавост, контролирано качество и едновременно с това непрекъснатост на доставките.

По този начин прекъсването на производството на опаковки поради липсата на суровини е почти нулева.

Отношението и компетентността на нашите колеги, участващи във веригата за доставки са насочени към удовлетворяване на изискванията на нашите клиенти.

Процесът на доставяне на готови продукти се характеризира с гъвкавост, справедливост и сериозност. Предлагаме на всеки клиент няколко решения:

  • Персонализирано палетизиране съгласно изискванията и приспособимост към промените, изисквани от клиентите да се напаснат към собствения си производствен поток.
  • Доставка just-in-time чрез складове, намиращи се близо до производствените обекти на клиентите
  • Vendor managed inventory – осигуряване на постоянно балансирани запаси съгласно изискванията и планирането на клиентите.
  • Управление на централни или местни складове за големите клиенти за гъвкавост на сроковете на доставка и на заявените обеми.
  • Транспорт, осигурен с надеждни партньори и превозни средства, съобразени с особеностите на нашата дейност, прибл. 75% от пратките се извършват със специален транспорт.
  • За строг контрол на разходите за доставка осигуряваме както пълни камиони при доставката, така и използване на решения за групажи, за да можем   да доставяме и малки количества товари, в зависимост от нуждите на потреблението или извънредни ситуации на нашите клиенти.
  • Доставката се извършва с камиони с различни тонажи, така че да можем   да се съобразяваме с наложените местни ограничения на движението.

Ние винаги сме ориентирани към еволюцията, така че работим, без да се уморяваме да подобряваме услугите си. Защо? Нуждите на клиентите ни са от значение и искаме да предложим и качествени услуги, задоволяващи всички потребности.

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer