СЕРТИФИКАЦИИ И ПОЛИТИКИ

ROSSMANN Group Румъния притежава сертификати, които удостоверяват, че дейността във фабриките се извършва в съответствие с изискванията на международните стандарти.
Притежаваните сертификати удостоверяват качеството, законосъобразността, съответствието с изискванията на клиентите и безопасността на продуктите чрез прилагане на системи за управление на качеството/околна среда / BRC / FSC / HACCP / SMETA.
Политиките на ROSSMANN Group спазват принципите на стратегията за устойчиво развитие на групата и се фокусират върху постигането на максимална удовлетвореност на клиентите, върху отговорността спрямо служителите, клиентите, партньорите, местната общност и околната среда.
В допълнение към сертификациите, нашите клиенти непрекъснато ни одитират в качеството ни на доставчици, за да проверят изпълнението на необходимите изисквания.
Инвестираме в хората чрез развиване на уменията на персонала, като осигуряваме възможности и достъп до обучение и професионално развитие.
Осигуряваме здравословна и безопасна работна среда за всички наши служители, подизпълнители и посетители.

СЕРТИФИКАЦИИ

ROMCARTON:

AMBRO:

 

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer