ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ROSMANN?

Кариерата в ROSSMANN Румъния е изградена върху нашите ценности и страстта, която споделяме за решенията, насочени към нашите клиенти.

Още от първия ден ще се възползвате от персонализиран план за интеграция, придружен от ментор, който ще ви помогне да опознаете предизвикателствата на работата си и да разберете целите на компанията и как сме организирани. Независимо от позицията, града на работното място и стажа в компанията, ние работим заедно, за да идентифицираме възможностите за професионално и личностно развитие, които най-добре отговарят на вашите очаквания и нуждите на компанията.

Ние сме свързани с пазара на труда и годишно участваме в проучвания на човешките ресурси, за да запазим конкурентоспособността и привлекателността си като работодател. Като служител сте наясно със съществуващите възможности в компанията, тъй като ние насърчаваме и подкрепяме вътрешната мобилност на нашите служители в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Вие ще видите, че ние ценим здравето и безопасността на нашите служители чрез ежегодни инвестиции, посветени на подобряване на условията на труд, което е приоритет в културата на ROSSMANN Group.

10 ПРИЧИНИ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО СИ ЗАСЛУЖАВА ДА РАБОТИТЕ С НАС:

  • Предлагаме ви безопасна работа във финансово стабилна компания
  • Съобразяваме се с трудовото законодателство
  • При нас ще намирате приятелска работна среда, в която насърчаваме и валоризираме идеи за подобрение
  • Ние Ви помагаме с персонализиран план за интеграция, придружен от преподавател 
  • Ние Ви подкрепяме за продължаващо професионално обучение
  • Заедно мислим за персонализиран план за кариера
  • Ние ви предлагаме атрактивен пакет от предимства 
  • Насърчаваме вътрешната мобилност на служителите
  • Възползвате се от съвременните работни условия и инструменти
  • Ние защитаваме здравето и безопасността на нашите служители чрез нашите ежедневни действия.

Начини на кандидастване:

Онлайн чрез попълване на автобиография или чрез изпращане директно на имейл адреса: [email protected]

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer