ANUNT LANSARE ACHIZITIE PRIN SELECTIE DE OFERTE

15/06/2023 AMBRO SA, cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, 720019, jud Suceava, Romania, anunta lansarea procedurii de achizitie a echipamentului:

<Masina automata de testare a hartiei>, inclusiv ambalare, transport si asigurare marfa la AMBRO SA, instalare si punere in functiune, documentatie tehnica, instruire personal operator, testare, certificare metrologica.

in cadrul proiectului  “Dotarea cu aparatură de ultimă generație a laboratoarelor de testare AMBRO SA”, desfasurat cu finantare de la bugetul de stat si cofinantare proprie prin Schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale” administrat de Ministerul Economiei.

Ø  Locul de livrare a echipamentului: Sediul AMBRO SA, Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România.

Ø  Tipul și durata contractului: Contract de Furnizare, cu durată de 36 luni de la semnarea contractui,

Ø  Data și ora limită pentru inaintarea ofertei finale:  25/09/2023, ora 10:00 – Ora României

Ø  Specificatia tehnica poate fi obținută prin e-mail sau sediul AMBRO SA. Nu se solicită garanție de participare.

Ø  Mijloace de comunicare: e-mail

Ø  Persoane de contact:

Adriana Gabriela BANU Manager Proiect,

tel. +40 744 396 197, e-mail: [email protected]

Carmen-Mihaela MUNTEANU – Responsabil achizitii,

tel: +40 745 662 438, e-mail: [email protected]

Rodian Odagiu – Director QHSE

 tel :  +40 730 108 855, E-mail  [email protected]

2021 – Două recorduri absolute pentru Rossmann România

Anul 2021 a însemnat pentru echipele Rossmann România înregistrarea a două recorduri absolute de producție:
 
🥇Peste 175.000 de tone de hârtie 📜
🥇Peste 85.000 de tone de carton ondulat 📦
 
Le mulțumim pentru încrederea acordată clienților noștri! 🤝
 
Nu am fi reușit aceste performanțe fără implicarea și eforturile susținute ale tuturor angajaților! Ne înclinăm 🙏
 
Pășim cu încredere și entuziasm în acest nou an, 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣, care înseamnă pentru grupul nostru aniversarea a 100 de ani de existență! 🎊

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

          

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC AMBRO SA Suceava, titular al proiectului ,, Montarea instalației de filtrare și tratare umeda a gazelor arse rezultate de la instalația de coincinerare a deseurilor” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul,, Montarea instalației de filtrare și tratare umeda a gazelor arse rezultate de la instalația de coincinerare a deseurilor” propus a fi amplasat in mun. Suceava, Calea Unirii, nr.24, jud. Suceava.

            Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistritei, nr.1A, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-14, precum și la urmatoarea adresa de internet http://www.apmsv.anpm.ro .

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNŢ PRIVIND FINALIZARE PROIECT – AMBRO S.A. SUCEAVA

21.07.2021

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava  prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă”

ANUNŢ PRIVIND FINALIZARE PROIECT – AMBRO S.A. SUCEAVA

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24 a derulat  începând cu data de 01.08.2018, proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la nivelul companiei AMBRO SA prin reducerea consumului de energie (implicit reducerea consumului de resurse energetice primare) și reducerea emisiilor de carbon prin achiziționarea, instalarea și utilizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență.

Rezultatul constă în achiziționarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență energetică cu turbină cu gaze și cazan recuperator de abur fără ardere suplimentară, în limita a maximum 8 MWe și 19,99 MWt input combustibil, cu respectarea restricțiilor impuse de Ghidul solicitantului. Un alt rezultat obținut ca urmare a realizării proiectului constă în construcția celor 2 corpuri de clădire care adăpostesc toate componentele unității de cogenerare.

Valoarea totală a proiectului este de 52.860.138,26 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă este de 19.851.825,49 lei, respectiv 16.874.051,67 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 2.977.773,82 lei din bugetul național.

Implementarea proiectului a demarat pe data de 1 august 2018 și se finalizează în data de 31 iulie 2021.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Banu Mihai
Funcţie: Manager Proiect
Tel. 0230.205.000, Fax: 0230.205.205, mobil: 0744.699.704

e-mail: [email protected]

Romcarton implicat în proiectul spitalului de campanie Bucureștii Noi

Astăzi a fost inaugurată și predată autorităților ”Unitatea de Suport Medical Bucurestii Noi”. Suntem mândri și bucuroși că ne-am putut alătura acestui proiect de amploare, contribuind cu pereți despărțitori, noptiere, coșuri de reciclare, toate din carton ondulat.

Continuă lectura „Romcarton implicat în proiectul spitalului de campanie Bucureștii Noi”

Achiziția de lucrări de montaj în cadrul proiectului cu Fonduri Europene pentru o centrală de Cogenerare

Continuă lectura „Achiziția de lucrări de montaj în cadrul proiectului cu Fonduri Europene pentru o centrală de Cogenerare”

Proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod MySMIS 115900

S.C. AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava  prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod MySMIS 115900, Continuă lectura „Proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod MySMIS 115900”

Analist prețuri

«Ambalajul vinde marfa», dar care este costul unui ambalaj?

Ai idei despre cum să facem ambalaje care să vândă, dar și cum să vindem ambalaje?

Dezvolți strategii de preț diferențiate pentru a fructifica oportunități de business pentru companie. Analizezi informații referitoare la costuri și prețuri pe diferite segmente de piață și categorii de produse, cu scopul de a propune strategii de preț diferențiate. Utilizezi metode statistice pentru a prezenta impactul diferitelor strategii de preț pe domenii de activitate, tipuri de produse și servicii.

Având cunoștințe solide de matematică și statistică, ai o gândire analitică și dovedești o excelentă capacitate de rezolvare a problemelor.

Spiritul de echipă, simţul responsabilităţii și rezultatele obținute îți vor permite să evoluezi în cadrul Romcarton sau al grupului Rossmann România.

Alătură-te unei companii internaţionale care te implică în proiecte complexe şi provocatoare, legate de industria în care activăm şi îți oferă satisfacţia unei munci interesante, care te va dezvolta constant.                                      

[email protected]