Anunț prelungire durată contract de finanțare nr. 194

  

                                                                                                                      18.12.2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

ANUNŢ PRELUNGIRE DURATA CONTRACT DE FINANTARE NR. 194 din 31.07.2018

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6, în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management. 

Apariția și răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), declarată ca pandemie de la data de 11.03.2020 de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), evoluția ulterioară și situația actuală din țara noastră și la nivel mondial, incertitudinile legate de durata situației epidemiologice și de întinderea crizei sanitare și a efectelor economice negative determinate de aceasta, măsurile drastice de restricționare a deplasărilor, pentru a limita propagarea pandemiei de COVID-19, au determinat unele întârzieri în activitățile finale ale proiectului, respectiv verificările finale (pre-comissioning), probe și punerea în funcțiune ale instalațiilor și, implicit, realizarea testelor finale de performanță, activitati ce nu pot fi efectuate decât cu personal calificat și specializat în aceste echipamente. 

Avand in vedere impredictibilitatea situației actuale creată de efectele și evoluția coronavirusului SARS-CoV-2, precum și restricțiile deja introduse de statul român privind carantinarea persoanelor care călătoresc din statele înscrise în lista ce se publică, ce se actualizează săptămânal de către autoritățile române, a fost necesara reprogramarea activităților rămase de realizat în cadrul Proiectului, pentru asigurarea finalizării în cele mai bune condiții a etapelor rămase, cu prelungirea subsecventă a perioadei de execuției a Contractului de Finanțare. 

Prin Actul adițional nr. 2 din 16.12.2020, la Contractul de finanțare nr. 194 din 31.07.2018, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, a aprobat prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2021. 

  • Persoana de contact pentru Informatii suplimentare:

Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,
tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]

Anunț Achiziție Servicii Instruire

23.10.2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DE SERVICII DE PREGATIRE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE PRIN ACHIZIȚE DIRECTĂ

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă” cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6, în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.
În cadrul proiectului menționat, AMBRO S.A. lansează procedura de achizitie directa, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fondurile europene pentru:

ACHIZITIE SERVICII DE PREGATIRE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE

Obiectul Contractului: prestarea de servicii de pregătire a personalului de exploatare din cadrul Proiectului “Cresterea eficientei energetice operationale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“.
Locul de execuție a serviciilor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România
Tipul și durata contractului: Contract de servicii ce intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil 45 (patruzeci si cinci) zile de la semnarea contractului.
Valoarea estimată a contractului:
      • Valoarea estimată: 13.800,90 RON fără TVA
Ajustarea Pretului: Pretul negociat prevazut in contract va ramane ferm si NU poate fi ajustat sau modificat pe toata perioada de valabilitate a contractului de servicii.
Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 30.10.2020, ora 14:00 – Ora României
Documentatia de atribuire: se poate obtine gratuit in urma unei solicitari prin e-mail.
Mijloace de comunicare: E-mail: [email protected] / [email protected]
Persoane de contact:
Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,
tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]
Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare,
mobil: +40.745.662.438, e-mail: [email protected]

Anunț Achiziție lucrări amenajare teren

16.10.2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI PRIN PROCEDURĂ DE ACHIZIȚE DIRECTĂ

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă” cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6, în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.
În cadrul proiectului menționat, AMBRO S.A. lansează procedura de achizitie directa, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fondurile europene pentru:

ACHIZITIE LUCRARI DE AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALĂ

Obiectul Contractului: Execuția de lucrări de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, pentru investitia “Cresterea eficientei energetice operationale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“
Locul de execuție a lucrarilor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România
Tipul și durata contractului: Contract de lucrări ce intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil 1,5 luni de la semnarea contractului.
Valoarea estimată a contractului:
    • Valoarea estimată a lucrărilor: 69.004,50 RON fără TVA
Ajustarea Pretului: Pretul negociat prevazut in contract va ramane ferm si NU poate fi ajustat sau modificat pe toata perioada de valabilitate a contractului de lucrari.
Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 23.10.2020, ora 14:00 – Ora României
Documentatia de atribuire: se poate obtine gratuit in urma unei solicitari prin e-mail.
Mijloace de comunicare: E-mail: [email protected] / [email protected]
Persoane de contact:
Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,
tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]
Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare,
mobil: +40.745.662.438, e-mail: [email protected]

ACHIZITIA DE LUCRARI CONSTRUCTII PENTRU STATIE ELECTRICA DE CONEXIUNI 6 KV Aferente Utilajelor si echipamentelor – Partea neeligibila

ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI CONSTRUCȚII PENTRU STAȚIE ELECTRICA DE CONEXIUNI 6 KV

Aferente Utilajelor si echipamentelor – Partea neeligibila

Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă” Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

ANUNŢ LANSARE ACHIZIȚIE LUCRĂRI PRIN PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă” cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din

Continuă lectura „Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă” Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”