ПЪРВИ КЛАС ЗА ДВОЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

Първият двоен образователен клас с 25 места ще бъде създаден в Техническия колеж „Петру Мушат“ Сучава, по искане на „Амбро“ СА

Поздравяваме и благодарим на Техническия колеж „Петру Мушат“ Сучава, на Обласната Училищна Инспекция Сучава и на Община на гр. Сучава, които бързо отговориха на искането на Амбро за създаване на първия клас за двойно образование в Румъния.

Ние се гордеем с първата инициатива на един икономически агент за подкрепа на двойното професионално образование и ние твърдо вярваме, че е дълг на всички нас да създадем рамка за сигурно бъдеще и да съживим занаятите чрез прехвърляне на ноу-хау, който нашите специалисти в бранша мога да осигурят.

Очакваме с голям ентузиасъм бъдещите „оператори в производството на целулоза и хартия“ в Амбро.

http://bit.ly/2rBAlAX

  • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer