Anunț Achiziție Servicii Instruire

23.10.2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DE SERVICII DE PREGATIRE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE PRIN ACHIZIȚE DIRECTĂ

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă” cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6, în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.
În cadrul proiectului menționat, AMBRO S.A. lansează procedura de achizitie directa, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fondurile europene pentru:

ACHIZITIE SERVICII DE PREGATIRE A PERSONALULUI DE EXPLOATARE

Obiectul Contractului: prestarea de servicii de pregătire a personalului de exploatare din cadrul Proiectului “Cresterea eficientei energetice operationale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“.
Locul de execuție a serviciilor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România
Tipul și durata contractului: Contract de servicii ce intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil 45 (patruzeci si cinci) zile de la semnarea contractului.
Valoarea estimată a contractului:
      • Valoarea estimată: 13.800,90 RON fără TVA
Ajustarea Pretului: Pretul negociat prevazut in contract va ramane ferm si NU poate fi ajustat sau modificat pe toata perioada de valabilitate a contractului de servicii.
Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 30.10.2020, ora 14:00 – Ora României
Documentatia de atribuire: se poate obtine gratuit in urma unei solicitari prin e-mail.
Mijloace de comunicare: E-mail: [email protected] / [email protected]
Persoane de contact:
Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,
tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]
Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare,
mobil: +40.745.662.438, e-mail: [email protected]

  • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer