Proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod MySMIS 115900

S.C. AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava  prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod MySMIS 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018 cod SMIS 2014+ 115900,  încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

Obiectivul specific 6.4 – Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la nivelul companiei AMBRO SA prin reducerea consumului de energie (implicit reducerea consumului de resurse energetice primare) și reducerea emisiilor de carbon prin achiziționarea, instalarea și utilizarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficiență.

Rezultatul constă în achiziționarea unei unități de cogenerare de înaltă eficiență cu turbină cu gaze și cazan recuperator de abur fără ardere suplimentară, în limita a maximum
8 MWe și 19,99 MWt input combustibil, cu respectarea restricțiilor impuse de Ghidul solicitantului. Un alt rezultat obținut ca urmare a realizării proiectului constă în construcția celor 2 corpuri de clădire care vor adăposti toate componentele unității de cogenerare.

Valoarea totală a proiectului este de 51.496.635,72 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 22.449.706,71 lei, respectiv 19.082.250,70 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 3.367.456,01 lei din bugetul național.

Implementarea proiectului a demarat pe data de 1 august 2018 și se va finaliza pe data de 31 decembrie 2020.

Detalii suplimentare :

Nume persoană contact: Banu Mihai
Funcţie: Manager Proiect
Tel. 0230.205.000, Fax: 0230.205.205, mobil: 0744.699.704

e-mail: [email protected]

www.rossmann.ro

  • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer