АВТОМОБИЛНИ

Сега можете да се възползвате от максималната защита за продуктите от автомобилната индустрия, независимо от теглото и размера им, защото предлагаме опаковки с конструктивни размери и форми за безопасността на продуктите.

Още веднъж ние сме близо до клиентите и им помагаме в проектите за намаляване на разходите, така както сме направили за един представител в индустрията, за който сме реализирали намаляване на цената с 3% на опаковка. Това е станало възможно чрез оптимизиране на използваните опаковки и намаляване на броя на референциите, но и чрез тримесечната работа, на екипа ни клиент-доставчик.

  • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer