ANUNŢ LANSARE ACHIZIȚIE PRIN PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

20.02.2019

            Programul Operaţional Infrastructură Mare

Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava  prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

S.C. AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul “Creşterea eficienţei energetice operaţionale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă » cod MySMIS 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6  în baza contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management.

 În cadrul proiectului menționat, AMBRO S.A. lansează procedura competitivă pentru:

ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE (PARTEA ELIGIBILĂ ; MAI PUȚIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE AUXILIARE ȘI MATERIALE PENTRU MONTAJ) PLUS MONTAJUL ACESTORA (MAI PUȚIN ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE MONTAJ PENTRU INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE ȘI REALIZAREA CONEXIUNILOR INTERNE ȘI EXTERNE,

din cadrul unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta (CHP)

 Locul de livrare/execuție: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România.

Tipul și durata contractului: Contract de Furnizare, cu durată de 20 luni de la semnarea contractului (maximum 10 luni pentru livrare utilaje si echipamente)

Valoarea estimată a contractului 26.319.880,40 RON fără TVA. Prețul contractului nu poate fi ajustat.

Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul  AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 18.03.2019, ora 16:00 – Ora României

Documentația de atribuire poate fi obținută la sediul AmbroA., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, jud. Suceava, România, prin e-mail, poștă la cerere sau de pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro. Nu se solicită garanție de participare.

Mijloace de comunicare: e-mail sau poștă

Persoane de contact:

Mihai BANU Manager Proiect,

tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]

Carmen-Mihaela MUNTEANU – Expert Achiziții și Contractare,

tel. +40.230.205.026, mobil: +40.745.662.438, e-mail: [email protected]

Comunicat de presa

   

     

  • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer