ANUNŢ ACHIZIȚIE SERVICII PROIECTARE

13.05.2019

Programul Operaţional Infrastructură Mare

Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava  prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

ANUNŢ LANSARE ACHIZIȚIE SERVICII PRIN PROCEDURĂ COMPETITIVĂ

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă cod MySMIS 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6,  în baza contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

În cadrul proiectului menționat,  AMBRO S.A. lansează procedura competitivă pentru:

ACHIZIȚIE SERVICII DE PROIECTARE ȘI INGINERIE pentru Investiția „Creșterea eficienței energetice operaționale la SC AMBRO SA prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienta“

 • Locul de livrare/execuție: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România.
 • Tipul și durata contractului: Contract de Servicii, cu durată de 18 luni de la semnarea contractului, respectiv:
  • Maxim  2 luni de la semnarea contractului pentru proiectul de construcții, arhitectură și instalații aferente constructiilor
  • Maxim 4 luni de la semnarea contractului pentru proiectul de instalații termice, instalații electrice și de automatizare, instalații de alimentare cu gaze
  • Maxim 18 luni de la semnarea contractului pentru asistență tehnică pe perioada lucrărilor de construcții și montaj instalații și predarea tuturor celorlate documentații tehnice, dar nu mai târziu de 31.12.2020
 • Valoarea estimată a contractului: 411.910,86 RON fără TVA. Prețul contractului nu poate fi ajustat.
 • Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul  AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 28.05.2019, ora 16:00 – Ora României
 • Documentația de atribuire se poate obtine gratuit de la sediul AMBRO SA menționat mai jos, prin poștă la cerere, poate fi solicitată prin e-mail sau descărcată de pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro, secțiunea „Achiziții Beneficiari Privati”.

 • Mijloace de comunicare: e-mail/ Posta cu confirmare de primire / curier / înmânare personală la adresa AMBRO SA, Suceava, Calea Unirii, nr. 24, 720019, judetul Suceava, România
 • Persoane de contact:

Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,

tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]

Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare,

tel.: +40.230.205.026, mobil: +40.745.662.438, e-mail:[email protected]

Comunicat de presă

 • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer