Anunț Achiziție lucrări amenajare teren

16.10.2020

Programul Operaţional Infrastructură Mare „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de înaltă eficienţă”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI PRIN PROCEDURĂ DE ACHIZIȚE DIRECTĂ

AMBRO S.A., cu sediul în Suceava, Calea Unirii nr. 24, derulează, începând cu data de 01.08.2018, proiectul „Creşterea eficienţei energetice operaţionale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de înaltă eficienţă” cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 6, în baza Contractului de finanțare nr. 194/31.07.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.
În cadrul proiectului menționat, AMBRO S.A. lansează procedura de achizitie directa, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1284/2016 al Ministerului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fondurile europene pentru:

ACHIZITIE LUCRARI DE AMENAJĂRI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
ȘI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALĂ

Obiectul Contractului: Execuția de lucrări de amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, pentru investitia “Cresterea eficientei energetice operationale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“
Locul de execuție a lucrarilor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România
Tipul și durata contractului: Contract de lucrări ce intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil 1,5 luni de la semnarea contractului.
Valoarea estimată a contractului:
    • Valoarea estimată a lucrărilor: 69.004,50 RON fără TVA
Ajustarea Pretului: Pretul negociat prevazut in contract va ramane ferm si NU poate fi ajustat sau modificat pe toata perioada de valabilitate a contractului de lucrari.
Locul, data și ora limită pentru depunerea ofertelor: Sediul AMBRO S.A., Calea Unirii, nr. 24, 720019 Suceava, România, 23.10.2020, ora 14:00 – Ora României
Documentatia de atribuire: se poate obtine gratuit in urma unei solicitari prin e-mail.
Mijloace de comunicare: E-mail: [email protected] / [email protected]
Persoane de contact:
Dr. Ing. Mihai Banu – Manager Proiect,
tel. +40.230.205.000, mobil: +40.744.699.704, e-mail: [email protected]
Ing. Carmen-Mihaela Munteanu – Expert achiziții și contractare,
mobil: +40.745.662.438, e-mail: [email protected]

  • Share:

Prentru a vizualiza aceasta pagina este nevoie de un browser modern.


Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer