ПЪРВИ КЛАС ЗА ДВОЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

Първият двоен образователен клас с 25 места ще бъде създаден в Техническия колеж „Петру Мушат“ Сучава, по искане на „Амбро“ СА Цялата публикация „ПЪРВИ КЛАС ЗА ДВОЙНО ОБРАЗОВАНИЕ“